Blog

Home/News & Notes/เสวนา วิถีแห่งความยั่งยืน “บ้านดิน”

เสวนา วิถีแห่งความยั่งยืน “บ้านดิน”

bandin

14 ธันวาคม 2556 นี้ พบกับ อาจารย์ โจน จันได ผู้ก่อตั้งพันพรรณ และ อาจารย์  ดวงนภา ศิลปสาย รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น “บ้านดินหลุยส์” เสวนา บ้านดิน วิถีแห่งความยั่งยืน ณ ห้องประชุม สาขาสถาปัตยกรรม

Leave a Comment