Green Party Ticket

Home/Green Party/Green Party Ticket

Green Party Ticket

ticket

บัตรงาน Green Party ราคา 500 บาท

วิธีการสั้งซื้อ

  • สั่งซื้อบัตร Green Party ได้แบบใบเดียว หรือแบบเหมาหลายใบก็ได้
  • โอนเงินผ่านทางธนาคาร รายละเอียดดังนี้
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 374-0-44724-9
    ธนาคารกรุงไทย สาขา …
    ชื่อบัญชี “สุวัฒน์ นันทภูษิต หรือ สุรเชษฐ์ ขจรศรี”
  • หลังจากโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ด้านล่าง เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
มีปัญหาในการสั่งซื้อติดต่อ archkorat.web@gmail.com หรือโทร : 083 287 7673

แจ้งการชำระเงินโอนเงินสำหรับ
 ซื้อบัตร Green Party ซื้อเสื้อพี่ Pay น้องปลูก

หมายเหตุ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำเข้าสมาคมทั้งหมด